Szkolenia federacyjne

NAZWA SZKOLENIA OD DNIA DO DNIA
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.
Zachowania asertywne w pracy biegłego sądowego.
Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych.
Wykorzystanie komputera w pracy rzeczoznawcy majątkowego-EXCEL "KROK po KROKU"
Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości
Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, zagadnienia warsztatowe dotyczące określania wartości szkód i wynagrodzeń.
Wycena nieruchomości rolnych.
Wycena ograniczonych praw rzeczowych-WARSZTATY 21/10/2016 21/10/2016
Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego. 22/11/2016 24/11/2016
Praktyczne procedury szacowania nieruchomości leśnych i zadrzewionych.
Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych. Aktualne uregulowania i praktyczne przykłady.
Wycena przedsiębiorstw.
Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.
Szkolenie (repetytorium) przygotowujące do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin.
Praktyczne stosowanie podejscia porównawczego w wycenie nieruchomości-jak unikać błędów spotykanych w operatach szacunkowych. 18/11/2016 18/11/2016
Praktyka wybranych czynności rzeczoznawcy majątkowego.
Wyższy Poziom Wyceny Nieruchomości – Szkolenie dla kandydatów do zawodu rzeczoznawcy majątkowego 15/11/2016 16/11/2016
UŻYTKOWANIE NIERUCHOMOŚCI - uwarunkowania prawne
KOSZTORYSOWANIE DLA RZECZOZNAWCÓW