Uwagi PFSRM do ustawy uwłaszczeniowej

Szanowni Państwo,
 
W załączeniu przekazujemy uwagi Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych do projektu ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów.

ZałącznikRozmiar
odpowiedz na pismo MIiB uwagi do projektu ustawy o przekształceniu wsp.w.g.zab_.na cele miesz.na wsp.g..pdf1.68 MB