• Automated Valuation Models
  09/06/2016
 • Konferencja oraz Walne Zgromadzenie TEGOVA w Brukseli.
  03/06/2016
 • Projekty rozporzadzeń
  02/06/2016
 • Prezentacja pisma do Ministra Rozwoju Pana Mateusza Morawieckiego
  01/06/2016
 • Petycja PFSRM do Ministerstwa Sprawiedliwości
  01/06/2016
 • PETYCJA do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
  01/06/2016