• Konsultacje społeczne do projektu ustawy o kredycie hipotecznym
  28/07/2016
 • Informacja prawna w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw
  15/07/2016
 • Stanowisko Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych na temat konsekwencji deregulacji zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce
  14/07/2016
 • Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców
  13/07/2016
 • Projekt założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej - konsultacje publiczne
  13/07/2016
 • Uwagi i zastrzeżenia do projektu Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami
  13/07/2016