• Baltic Valuation Conference
  13/09/2016
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r.
  23/08/2016
 • Spotkanie przedstawicieli Zarządu PFSRM z Komisją Europejską
  18/08/2016
 • Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa
  16/08/2016
 • Pismo w sprawie udostępniania danych przez spółdzielnie mieszkaniowe
  02/08/2016
 • Wytyczne PFSRM w zakresie definicji pojęcia potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego
  29/07/2016