• Uwagi PFSRM do treści projektu ustawy o kredycie hipotecznym.
  26/10/2016
 • Korespondencja z Ministerstwem w sprawie uzgadniania standardów zawodowych.
  26/10/2016
 • Nowe opracowanie książkowe w ofercie PFSRM
  29/09/2016
 • Stanowisko PFSRM do projektu ustawy na temat budownictwa mieszkaniowego
  28/09/2016
 • Uwagi PFSRM do ustawy uwłaszczeniowej
  16/09/2016
 • Spotkanie przedstawicieli PFSRM ze Związkiem Banków Polskich
  13/09/2016